Tmd All Blog Category

Зоопланктонът е важен компонент от хранителната мрежа на кораловия риф! Той е междинно звено в потока на материя и енергия от първичните производители, като фитопланктона към по-висшите консуматори - риби и корали.

В тази категория ще откриете важна и полезна информация за различни видове зоопланктон - тяхната роля, значение и ползи в екосистемата на домашния рифов аквариум!


06
Mar
Как да аклиматизирате вашите копеподи

Как да аклиматизирате вашите копеподи

  • 0
  • 474 Прегледи
Прехвърлянето на водни организми от една вода в друга, дори с доста сходни физични и химични параметри може да представлява сериозен стрес за тях. Затова, при такъв преход първо е необходимо да се и...