Желязо и Мед

Желязото е важно за редица биологични процеси, включително за преноса на кислород в кръвта на рифовите риби, светлинните реакции при зооксантелите в коралите и действието на ензими, участващи в денитрификацията. Подобно на желязото, медта също е важна за действието на някои ензими, необходими за разграждането на отпадъчните продукти, ключов компонент за растенията в процеса на фотосинтезата, участва в изграждането на някои кръвни и други пигменти. Нормалната концентрация на мед в морската вода е 0,5 микрограма на литър, а при концентрации около 20 микрограма на литър, става токсична за повечето безгръбначни и корали!

Няма продукти в тази категория.