LPS Корали - Акантастреи

Правилни грижи за акантастреите

Цветните форми (нар. още морфи) на акантастреите, които предлагаме, са предимно от вида Acanthastrea lordowensis. Уникалното за този вид корали е тяхното голямо разнообразие от цветове - наречени цветни морфи с различни наименования.  Ние внасяме индивиди с уникални цветови комбинации, лично подбрани от нас от най-големия вносител в Европа. Понякога  предлагаме особено редките A. bowerbanki, A. hillae или A. echinata. Те се различават значително по цвят и външни белези, но не и в потребностите от грижи и изисквания към водата.

Акантастреите са лесни за отглеждане в аквариумни условия. Ние ги препоръчваме за начинаещите морски акваристи, които имат подходящи параметри на водата в своите аквариуми. Дори най-ярко оцветените индивиди не са по-чувствителни от останалите форми. Тези ЛПС корали изискват водата в аквариума да има леко повишени стойности на хранителните вещества: нитрати (около 5-10 mg/L) и фосфати в откриваемия диапазон на любителските тестове. Въпреки това, те могат да се справят и с по-ниски стойности. В нашият дългогодишен опит сме имали акантастреи, които с години успешно се развиват в аквариум с ултра ниски нива на хранителни вещества, предназначен и заселен основно от акропори.

Акантастреите са твърди корали, затова следете алкалността на водата да не пада под KH 7!

Обща информация:

Хранителни вещества Ниско до средно (NO3 < 10 mg/L),(PO4 > 0.01 mg/L) 
Параметри KH 8-10, Ca 420-450 mg/l, Mg 1300-1400 mg/l
Течение Средно до силно, непряко
Осветление   Средно до силно, главно синя светлина
Хранене Не е необходимо акивно хранене (притежават зооксантели), но може да ги подхранвате със замразен планктон, копеподи или артемия. Ние ги храним два пъти седмично с копеподи и малки топчета Masstick, за засилване на цветовете и растежа! 
Растеж  Бавно до средно
Температура 24-27°C
Сложност Лесно 

Няма продукти в тази категория.